Kvalitet

Standardi kvaliteta

Sistem menadžemanta kvalitetom, misiju, viziju i strategiju za ostvarivanje poslovnog uspeha i razvoja preduzeća smo ustanovili u skladu sa međunarodnom zakonskom regulativom, sprovođenjem odgovarajućih zakona, propisa i normativnih dokumenata koji se odnose na proizvodnju dijetetskih suplemenata. Pogledajte našu politiku kvaliteta.

Poslovanje smo uobličili vodeći se smernicama i principima sledećih standarda: 

Uspostavljanjem, sprovođenjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema neprekidno ulažemo napore u ostvarivanju: 

 • Vrhunskog kvaliteta proizvoda i njegovog stalnog poboljšavanja; 
 • Stalne modernizacije opreme 
 • Kontinuirane obuke i usavršavanje kadra 
 • Povećanje zadovoljstva korisnika 
 • Stalne analize opasnosti i upravljanja procesima u kritičnim kontrolnim tačkama; 
 • Upravljanja aspektima životne sredine u cilju smanjivanja negativnog uticaja na životnu sredinu 
 • Brige o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada 
 • Stalnog povećavanja efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada 
 • Uvećavanje profitabilnosti ukupnog poslovanja 
 • Svakodnevnog poboljšanja procesa rada i kvaliteta svih procesa 
 • Partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima.